Skip to main content

הכנת משחק מבקבוק מים מינרלים

החומרים:

  • בקבוקי מים מינרלים
  • אורז/צנוברים עם קליפה/אבנים קטנות /עלי שלכת בסתו/חול מהים בקיץ/פסטה/קוביות משחק/צדפים קטנים וכו'
  • דבק  UHU לכל מטרה -לסגירת הפקק

מכניסים את אחד החומרים לבכל בקבוק וסוגרים עם דבק את הפקק כך שלא יוכלו לפתוח את הבקבוק.

ניתן להכין כמה זוגות רעשנים תוצרת בית . למשל שני בקבוקי מים מינרליים מלאים באורז באותה כמות, שני בקבוקי מים מינרליים מלאים באבנים קטנות באותה כמות ושני בקבוקי מים מינרליים מלאים בקוביה קטנה מאותו הסוג. יש לצבוע או לעטוף בנייר זהה את כל הבקבוקים והילדים צריכים למצוא את זוגות הבקבוקים שמשמיעים צליל זהה.

משחק קבוצתי יכול להיות שכל קבוצה תקבל חבילת בקבוקים ותצטרך לחלק במהירות האפשרית את החבילה לזוגות בקבוקים, להגדלת הקושי  ניתן להכניס חומרים שהצליל שלהם קרוב זה לזה.

הרחבות למשחקי בקבוק מרתקים לצפיה -  את הפקק יש ליבש לפני הסגירה:

  • להכניס מים ונצנצים לבקבוק.
  • למלא בשמן בקבוק ולהוסיף כמה טיפות צבע מאכל נוזלי.
  • למלא מים עם חול מהים.
  • למלא מים עם צדפים קטנים.
  • למלא מים עם כמה טיפות שמן, לערבב ולראות כיצד השמן צף. ניתן לפתח שיחה בנושא המשקל של חומרים.
  • למלא מים עם סבון ולהקציף, לצפות בקצף.