Skip to main content

יצירה בטבע עם קליפות עץ אקליפטוס

יוצאים החוצה לאסוף חומרים מהטבע עבור יצירה, כאשר נתקלים בעץ אקליפטוס ניתן לאסוף את הקליפות מסביבו.

להכנת נחש מקליפת עץ מוצאים קליפה מאורכת ובעזרת צבעי גואש מציירים על הקליפה נחש.

להכנת סירה מוצאים קליפה שתראה כמו קערה מאורכת אליה מחברים קליפת עץ,אנכית, שתשמש כתורן, אליו מדביקים נייר עיתון המקופל כמשולש, ניתן לצבוע בעזרת צבעי גואש את קליפות העץ והנייר.

 

כל אחד מוזמן להפעיל את הדמיון ולקבל השראה מהצורה שמזכירה לו קליפת העץ לפיה יבחר איזו יצירה לעשות. מומלץ לקחת מלבד דבק וצבעים חומרים נוספים כגון חבלים , חוטים , מספרים, כדי להכין עבודות מעובדות ומורכבות יותר.