יצירה בעלי שלכת

יצירה בעלי שלכת - סתיו מעורר השראה

עלי שלכת הופכים לציפור עם גוזלים