Skip to main content

יצירה לליל הסדר - מחזיקי שמות

יצירה של מחזיק שמות

סרטון בו מודגם כיצד ניתן להכין מחזיק שמות ,מעמד לתמונות או מחזיקי פתקים.

בשילוב חומרים ממוחזרים, כמו קולב ממתכת ישן או כבל מתכת שאין לו שימוש, או מהדקים

בעזרת פלייר