Skip to main content

יצירה לפסח

יצירה לפסח עם ילדים, פעילות משחקית לקראת לליל הסדר, יצירות לפסח לילדים בגן וגילאי בית ספר יסודי, יצירה של צפרדע בהשראת מכות מצרים, יצירה של כיסוי לאפיקומן, יצירות של משה בתיבה, יצירה של גביע לאליהו הנביא, יצירה עם אגוזים ועוד

Subscribe to יצירה לפסח