Skip to main content

יצירה לסתיו - פרצופים על עלי שלכת

פרצופי עלים

יצירה נהדרת לסתיו !
יוצאים לרחוב או לטבע לאסוף עלי שלכת, מתבוננים בעלים שאספנו,
בעזרת מכחול וצבעים מתאימים פרצופים לעלים , תוך התחשבות בצורתם.
אפשר לקחת גם טושים קבועים ליצירת אישונים , מסגרת לשפתיים ואלמנטים המצריכים דיוק. הכל בהתאם לגיל הילדים ולמיומנות שלהם.