Skip to main content

יצירה לקיץ

לקחתי חלוקי נחל ועטפתי אותם בבלוני מים ויצאו לי דגים

זה מתאים בתור יצירה לקיץ , אבל לא רק😀


אחד הפרוייקטים שאני אוהבת להכין הן יצירות שקשורות לים
להכניס לתוך קופסה או להניח על קרטון צבוע בכחול המון יצירות של דגים צדפים ויצורים אחרים שחיים בים וליצור יחד עם הילדים ממלכת ים.

🐋🦈🐳🐬🐟🐠🐡🐙🦑🦐🦞🦀


זהו אחד הרעיונות לדגים שאפשר לשלב בממלכה הימית
פעילות יצירה בהשגחת ההורים סכנת חנק מהכנסת בלון לפה