יצירה מעלים יבשים- ילדה

יצירה של ילדה מעלים
 

סרטון הדרכה איך להכין דמות של ילדה מעלים יבשים.
יצירה לפיתוח הדמיון - במקום להשתמש במספרים אפשר לנסות לחתוך צורות מהעלים עם הידיים, לחבר את מה שהתקבל תוך כדי אילתור.