Skip to main content

יצירה עם ביצים : הכנת ליצן מקליפת ביצה

סרטון בו מדגימים איך ניתן להכין יצירה לל"ג בעומר בשילוב חומרים טבעיים.
החומרים הדרושים ליצירה:

  • קליפת ביצה ריקה שטופה ויבשה
  • עיניים זזות
  • דבק
  • צמר
  • בריסטול צבעוני
  • טוש שחור
  • מספרים
  • פונפון