יצירה של רעשן מכוסות חד פעמיות

יצירה של רעשן
סרטון המדגים איך להכין רעשן מכוסות חד פעמיות מחוברות אחת לשניה.