יצירות עם צדפים

הדרכה של עודד להכנת דמויות מצדפים שלב אחר שלב.