Skip to main content

יצירת בובות בלוטים לעציצים

יצירה של בובות לעציצים מבלוטים חרוזים ונעצים

סרטון בו אני מדגימה דרך לפתח את היצירתיות על ידי שילוב מגוון חומרים והכנת יצירות שונות לאחר התבוננות בחומרים. 


אם מתכננים להכין את היצירה לעציצים שנמצאים בבית אז אפשר להוסיף לחומרים גם מנקי מקטרות, חוטי צמר,עיניים זזות, סרטי בד ומהדקים צבעוניים.


אוספים עלים, בלוטים וחומרים מהטבע ומשלבים אותם עם חרוזים על גבי שיפוד.
ניתן להעזר בנעץ כדי להכין את החורים בבלוטים.

שימוש באביזרים חדים ודבק חם יעשה על ידי מבוגר.