Skip to main content

יצירת פרח ממפית נייר

סרטון המדגים יצירת פרח ממפית נייר.

  • יצירה מתאימה לט"ו בשבט .
  • יצירה נחמדה ליום האם או יום המשפחה או חג האהבה.
  • ילדים קטנים נהנים לצפות בשינוי שחל במפית, גם אם הם רק מתבוננים ולא מנסים בעצמם להכין הם נהנים מצפייה בקיפולים.
  • עיצוב שולחן לקראת ארוחת חגגית עם נגיעה אישית ומושקעת.
  • מתאים כפעילות חלוקה או יצירה במסיבת יום הולדת.