יצירת פרפרים מעלים ופרחים יבשים

יצירה של פרפרים

מצגת תמונות עם יצירות של פרפרים מעלים ופרחים יבשים.