Skip to main content

מה לעשות כשילדים רבים?

כדאי להבחין בין שני סוגי מריבות: מריבות של החיים ומריבות שמטרתן להשיג תשומת לב.

במריבות של החיים על: משאבים, מי צודק, מי ראשון, מי חזק יותר.

  • ·         אפשר ללמד: איך לוותר, איך להתפשר, על מה חשוב להתעקש, איך לתקשר בזמן חילוקי דעות, איך לפתוח ערוצי תקשורת סגורים, לבדוק אם יש דרך ששניהם יהיו מרוצים 80%? איך לסיים ריב.
  • ·         כדאי מאוד לערוך הסכמים על חלוקת משאבים, חשוב שיהיו פשוטים ליישום, זה עובד מצוין (לתלות על המקרר את החלוקה של מי מחליט על הטלויזיה, מי יושב ליד החלון בנסיעה, מי משחק במחשב).
  • ·         לפעמים ההתערבות תהיה בזמן האירוע לפעמים אחרי שהעניינים נרגעו (לדוגמא בערב לפני השינה, בארוחה).

 במריבות  שמטרת הילד להרגיש שייך ע"י עסקתכם ולהשגת תשומת לב:

  • ·         כדאי לא להתייחס למריבה, ואם קשה לכם צאו מהחדר או בקשו מהילדים לצאת.
  • ·         במקרה של אלימות: תפרידו בלי לעשות עניין,כמה שפחות דיבורים ויחס.
  • ·         כדאי מאוד לא לשפוט מי צודק (לא תמיד ראיתם את כל התמונה).
  • ·         אפשר לנחם אם הילדים באים אליכם בוכים.

המסר הוא לא אני מתעלם, זאת בעיה שלכם המסר הוא: אני סומך עליכם, זה עניין שלכם, למידה שלכם, אני משתדל לא להתערב.