Skip to main content

מסכה של פרח מצלחת נייר

יצירה לפורים - מסכה של פרח

סרטון המלמד איך להכין מסכה של פרח מצלחת נייר ובריסטול צבעוני.

מתאים כפעילות יצירה לקראת המחזת הסיפור "פרח פרח אל תבכה" מאת פאול קור.