Skip to main content

משחקי גיבוש - אוללה

משחק חברה מגבש אוללה

 

סרטון של תנועת הערבות המדגים איך לשחק משחק העוזר לחבר בין הילדים.
אלטרנטיבה מקרבת המעבירה מסר של שיתוף ועזרה בין החברים, ללא תחרותיות.

 

המשתתפים מסתדרים במעגל, כאשר הידיים לצידי בגוף, שולחים ידיים למרכז המעגל אחד אחד,  המטרה שכל אחד ישלח בזמן אחר בלי להתנגש, אם שולחים ביחד צריך להתחיל מהתחלה.