Skip to main content

משחקי חברה מגבשים

משחקי חברה המלמדים את החברים בקבוצה להתחבר בינהם על מנת להצליח במשימה. משחקים המציעים אלטרנטיבה מקשרת במקום תחרותיות. המשתתפים במשחק מודעים לקבוצה, לצורך בשיתוף פעולה על מנת להצליח במשימה. בתחרות זה אני מנצח כשהוא מפסיד במשחק חיבור זה הקבוצה מצליחה כשכולם מאוחדים.

Subscribe to משחקי חברה מגבשים