Skip to main content

משחקי גיבוש- זחל צועד בחישוקים

זחל צועד בחישוקים

מה צריך?
חישוקים ומשהו לחבר את הרגליים


משחקים מחברים מתאימים להכרות תחילת שנה ולגיבוש קבוצות בפעילות המפתחת שיתוף פעולה