Skip to main content

משחקי חברה מעולים ! בלי הרבה הכנות

 

מקבץ נהדר של משחקים שאפשר לשחק בימי הולדת בית חם או אחר הצהרים עם המשפחה. בלי הרבה הכנות !!

במשחק מגבש כל חברי הקבוצה צריכים לבצע את המשימה בתורם וחבריהם שסיימו יכולים לעזור ולייעץ.