Skip to main content

משחק גיבוש - כובע הפתעות

משחק חברה מגבש: כובע הפתעות

 

סרטון של תנועת הערבות המדגים איך לשחק משחק העוזר לחבר בין הילדים.
אלטרנטיבה מקרבת המעבירה מסר של שיתוף ועזרה בין החברים, ללא תחרותיות.

רושמים פתקים עם עצה או מחמאה לאחד המשתתפים , מניחים את כל הפתקים בכובע , מעבירים בין המשתתפים עד שנפסקת המוסיקה.
כשהמוסיקה נפסקת מי שהכובע עצר אצלו מקריא את אחד הפתקים ומקדיש אותו לאחד המשתתפים.