Skip to main content

פרחים מעלי שלכת - הדרכת קיפול שלב אחר שלב

יצירה של פרחים מקיפולי עלים

סרטון הדרכה להכנת יצירה לסתיו - קיפולי עלי שלכת .