Skip to main content

ציורי סתיו מחומרים שמצאתם בטבע

ציורי סתיו מחומרים שיש בטבע
סרטון שצילמתי בו את הבת שלי (בת 8) מאלתרת ציורים מחומרים שאספנו ליד הבית בתקופת הסתיו.

פעילות כיפית המפתחת את היצירתיות, את כושר האילתור ומשתנה בהתאם לחומרים שאותם מצאתם.