Skip to main content

ציור טנא לשבועות

איך לצייר טנא לשבועות?

סרטון הדרכה שלב אחר שלב בו נעה מאתר תיקיתה מלמדת איך לצייר סלסלה עם פירות לכבוד שבועות.