Skip to main content

קווה קווה מקיפולי נייר

איך להכין קווה קווה מקיפולי נייר

הדרכה בסרטון בה מדגמים איך להכין קווה קווה מנייר.

קווה קווה משימות

אפשר לצייר עיגול בצבע שונה על ארבעת החלקים החיצוניים ובתוך החלקים הפנימיים לכתוב משימה, זאת אומרת להמציא 8 משימות.

לבקש מהחברים לבחור צבע ומספר מ-1 עד 20. עכשיו לפתוח ולסגור את הקווה קווה לפי המספר שבחר החבר  , לאחר שהגעת למספר לקרוא מה כתוב על הצד הפנימי של החלק בצבע הנבחר. החבר צריך לבצע את המשימה שכתובה בקווה קווה.

קווה קווה ללימוד אנגלית

אפשר להשתמש בקווה קווה משימות למשל כמשחק ללימוד אנגלית, על כל אחד מ-8 הצדדים כותבים מילה בעברית או מציירים ציור והילד צריך להגיד איך אומרים את המילה באנגלית.
באופן דומה לתרגול אוצר מילים של שפה אפשר לתרגל את לוח הכפל.

קווה קווה מחמאות

אפשר לצייר או להדביק דמות שונה על כל אחד מארבעת החלקים החיצוניים ובתוך החלקים הפנימיים לכתוב מחמאה, זאת אומרת להמציא 8 מחמאות.

לבקש מהחברים לבחור דמות ומספר עכשיו לפתוח ולסגור את הקווה קווה לפי המספר שבחר החבר - , לאחר שהגעת למספר לקרוא מה כתוב על הצד הפנימי של החלק בדמות הנבחרת. להקריא לחבר את המחמאה שכתובה בקווה קווה.

קווה קווה ברכות שנה טובה
אפשר לצייר מסימני החג על כל אחד מארבעת החלקים החיצוניים, ובתוך החלקים הפנימיים לכתוב ברכה לשנה טובה, סה"כ 8 ברכות.
לתת את הקווה קווה לחברים בתור כרטיס הברכה לכבוד השנה החדשה.

קווה קווה לתחילת שנה

פעילות המפתחת קירבה בין הורים וילדים - סרטון הדרכה של תיקיתה

קווה קווה ארבעת המינים

אפשר לצייר על ארבעת החלקים את ארבעת המינים : אתרוג ,לולב, ערבה והדס - צמח אחד על כל חלק.

בתוך החלקים הפנימיים לכתוב חידות, שתי חידות בכל חלק סה"כ 8 חידות בנושא ארבעת המינים.

הנה דוגמאות לחידות בנושא ארבעת המינים:

  • ערבה נזכרה בתורה בשם   ענף עץ עבות  או ערבי נחל
  • לולב נזכר בתורה בשם כפות תמרים או ענף עץ עבות
  • אתרוג ידוע  כבעל ריח וחסר טעם או כבעל ריח וכבעל טעם
  • הדס ידועה כבעלת ריח וחסרת טעם או כחסרת ריח וחסרת טעם.

לבקש מהילדים לבחור את אחד המינים ומספר מ-1 עד 20. עכשיו לפתוח ולסגור את הקווה קווה לפי המספר שבחר הילד , לאחר שהגעת למספר לקרוא מה כתוב על הצד הפנימי של החלק בצמח הנבחר. הילד צריך לענות על החידה  שכתובה בקווה קווה.
  

 

 

כל מי שזוכר עוד גירסאות לקווה קווה , תשאירו לנו בתגובה עוד רעיונוות לאיך אפשר לשחק איתו.