Skip to main content

רעיונות לחנוכיות ממוחזרות

רעיונות לחנוכיות ממוחזרות

מצגת של חנוכיות שהכינו תלמידים בבית ספר הקהילתי קשת  כוכב יאיר -צור יגאל

לקראת חנוכה תלמידים בבית הספר ובגן מציגים חנוכיות שהכינו בעצמם או כפעילות משותפת בבית מארח.ההורים והילדים יכולים לקבל השראה ורעיונות לחנוכיות ממוחזרות ואחרות רק מלהסתכל על התערוכה שמוצגת בסרטון.