Skip to main content

רעשן מגליל נייר סופג וצלחת נייר

יצירה של רעשן מצלחת נייר

 

סרטון המדגים איך להכין רעשן מגליל נייר סופג וצלחת נייר.

 החומרים הדרושים:

  • גליל נייר סופג
  • צלחת נייר
  • חרוזים
  • מספרים
  • דבק
  • חוט
  • מחורר
  • צבעים
  • מכחול

כדי שילדים יוכלו להכין את היצירה , אפשר להחליף את הסכין יפני במספרים ואת השיפוד במחורר.