Skip to main content

יצירה לקיץ

לקחתי חלוקי נחל ועטפתי אותם בבלוני מים ויצאו לי דגים

פעילות יצירה בהשגחת ההורים סכנת חנק מהכנסת בלון לפה