Skip to main content

יצירה של מכונית ממוחזרת המופעלת בעזרת בלון

סרטון המדגים איך להכין מכונית ממוחזרת מקרטון חלב, קשיות שתיה, שיפודים, פקקי בקבוקים , נייר דבק ובלון.

מחברים את הבלון בסיום ההכנה של המכונית ומנפחים אותו כדי להתניע .

שימוש באביזרים החדים יעשה על ידי מבוגר.
יש צורך בהשגחת מבוגר סכנת חנק מבלונים.