Skip to main content

כיצד תוכלו לעזור לילדכם להיות עצמאי ולפתח חוסן

חוסן בגיל הרך מתפתח דרך 3 צירים:

 1.ציר הסביבה : כאשר הילד יכול לומר לעצמו כי מסביבו יש אנשים שמצד אחד אוהבים אותו ללא תנאי אך מצד שני הם שמים לו גבולות ומראים לו דוגמא אישית. שרוצים שהוא ילמד דברים בכוחות עצמו אך יודעים לעזור לו כשהוא זקוק להם. לדוגמה משפטים שיחזקו תחושה זו: "אני תמיד פה אם אתה צריך אותי", "זה מצוין שאתה מבקש עזרה כשאתה צריך, כל אחד צריך לפעמים עזרה".

 2.ציר ה"אני": כאשר בנוסף לאנשים שמסביבו הילד לומד כי הוא עצמו אהוב ,ויכל למצוא חן בעיני האחרים ומוכן לקחת אחריות על מעשיו.משפט לדוגמה שמחזק תחושה זו : "אתה ילד נהדר, אך המעשה שלך לא מקובל עלי..."

3. ציר היכולות והמסוגלות: כאשר הילד לומד שהוא מסוגל למצוא מצד אחד פתרונות לבעיות שבהן הוא נתקל אך מצד שני הוא גם מסוגל לשתף אחרים בפחדיו ובחששותיו. משפטים לדוגמה שיחזקו ציר זה: "אני שמחה שאתה מספר לי,חשוב לספר למישהו כשאתה מרגיש שקשה לך"  או לעומת זאת: ", זה מצויין שאתה מנסה לבד...." אני סומכת עליך ש..."

החוסן העצמאות והבטחון של הילד נמצאים למעשה באיזון שבין הידיעה של הילד שהוא לא לבד לבין הידיעה שהוא יכול כבר לבד ....