Skip to main content

מכות מצרים עם טוש מחיק ומים

מאת:מיכל שמעון זיסר

ציורים זזים של מכות מצרים

הרעיון של טוש מחיק בשילוב עם טיפות מים הקסים אותי... אז ניסיתי אותו פעם ראשונה בסרטון על מכות מצרים: "דם צפרדע כינים"
הנה סרטון ההמשך עם מכת דבר, מכת ערוב, מכת שחין, מכת ארבה, מכת ברד, מכת חושך ומכת הבכורות


מוזמנים להעלות את הרעיונות שלכם ויצירות שעשיתם לפסח בקבוצת הפייסבוק
רעיונות לפעילויות עם ילדים