Skip to main content

משחקי גיבוש : זחל בלונים

משחק חברה מגבש: זחל בלונים

 

סרטון של תנועת הערבות המדגים איך לשחק משחק העוזר לחבר בין הילדים.
אלטרנטיבה מקרבת המעבירה מסר של שיתוף ועזרה בין החברים, ללא תחרותיות.

 

חומרים הדרושים:

בלונים בהתאם למספר חברי הקבוצה

אופציולני אביזרים למכשולים כגון, חבל, כיסא וכו'

יש צורך בהשגחת מבוגר סכנת חנק מבלונים