Skip to main content

משחק מזל להדלקת נרות חנוכה

משחק לחנוכה של הדלקת נרות לפי מזל

מאת :מאיה שמעון תום

המורה של גאוס לימד בכיתה רב גילאית.

הוא רצה להתרכז בעבודה עם הילדים הבוגרים יותר, לכן נתן משימת חישוב ארוכה לתלמידים הצעירים. גאוס התלמיד הצעיר המציא נוסחה שתעזור לו לחשב את התרגיל הארוך.

לכבוד חג החנוכה, מוזמנים להרהר בשאלה דומה לזו שקיבל גאוס מהמורה שלו.

המשחק נותן השראה לפיתוח נוסחה מתמטית למציאת סכום הנרות להדלקה בכל ימות החג (לא כולל השמש)

 

מאת פרקטל חשיבה מתמטית מהגיל הרך