Skip to main content

אוריגמי - הכנת כובע סמוראי

יצירה של כובע סמוראי מקיפולי נייר - קאבוטו

הרחבות:

  • בהקשר קריאת ספר על סמוראים , למידה על תרבות או הסטוריה של יפן ניתן לספר על הסמוראים ולהכין עבורם כובע.
  • פעילות נהדרת להפסקות בבית הספר.
  • הלבשת בובות באביזרי לבוש שונים מנייר, יכולה להיות הזדמנות לפתוח בשיחה בנושא תרבות יפן.
  • פעילות יצירה ומחזור, מקפלים את הכובע  מנייר עיתון או מגזין ישן, בהקשר היפני ניתן להזכיר את ועידת קיוטו.
  • יום יפן בקייטנת אמא/אבא להסביר וללמוד קצת על התרבות של היפנים בשילוב פעילות הכנת כובע סמוראי.