Skip to main content

איך לאפר ליצן ?

איפור לפורים -ליצן

סרטון המדגים איפור פנים ושלבים של איך לאפר ליצן.
בשלב ראשון מורחים את כל הפנים בבסיס לבן, מציירים בעזרת מכחול או אייליינר את הקוים הכלליים של הדמות. ניתן להוסיף מדבקות עגולות ופאה.