Skip to main content

איך לאפר פיה ?

סרטון הדרכה של איפור פנים, בו מדגימה המאפרת נטלי לצ'ינסקי איך לאפר פיות.
בסרטון מוצג הסבר על צביעה עם שני צבעים במכחול.