Skip to main content

איך להכין סירה מגנטית ?

סרטון המדגים כיצד ניתן להכין יצירה שהיא גם ניסוי מדעי המציג את נושא המגנט

מתאים כתחנה לפעילות ביום הולדת מדעי

 

 

חומרים הדרושים:

מגנט

מקל

ארטיק

מהדק

חרוז

דבק חם

שיפוד

קיסם

מספרים

קערה