Skip to main content

איך להכין צמידים ממקלות ארטיק?

יצירה של צמידים ממקלות ארטיק

טוב, יותר מתאים מקלות רחבים כאלה, כמו שיש לרופאים. אפשר להשיג אותם גם בחנויות יצירה או בחנויות לציוד רפואי.

בסרטון מודגם איך להכין צמידים מקסימים במיוחד בדרך חדשה:
זאת יצירה שמבוגרים עושים יחד עם הילדים, כי גם צריךלהרתיח מים ולהניח בהם את המקלות,
ובהמשך מכניסים את המקלות מקופלים בכוס עמידה לחום לתוך תנור חם.

נדרשת עזרת מבוגר בהכנת היצירה.