Skip to main content

איך ללמד חיסור - חלק ב

איך ללמד חיסור חלק ב'

סרטון של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי בישראל המציג את משמעות פעולת החיסור.

 

לסרטון הסבר לגבי משמעות הכפל