Skip to main content

איך לקלוע צמת שורש ?

סרטון המדגים איך לעשות תסרוקת של צמת שורש , יש שקוראים לזה צמה סינית .

 

ניתן לקלוע צמות אחת לשנייה:

אמא לבת בחגים, לקראת הופעה ,מסיבה

כמשחק הכנת תסרוקות בין שתי אחיות או חברות