Skip to main content

איפה הרגשת את הפרפר?

הילדים יושבים או שוכבים על הבטן בשקט בעיניים עצומות. מספרים כי נכנס לחדר פרפר קטן המתעופף סביבנו. נוגעים לילדים במקום מסויים בגוף ומבקשים לדעת היכן נגע בהם הפרפר. כלומר, הילדים אמורים לזהות היכן הם הרגישו את המגע ולומר את שם האיבר בגוף.

לדוגמא: כשפרפר נגע בזרת , מבקשים לשמוע את שם האצבע "זרת" ואפשר להוסיף גם בקשה: להזיז רק את הזרת. עבור ילדים קטנים שליחת הפקודה למוח להזיז רק את הזרת איננה דבר של מה בכך.

הרחבות:

אפשר לשחק בים ולומר שסרטן קטן מטייל בסביבה .

אפשר לשחק בחוץ ולומר שנמלה מתהלכת לה , עושים תנועות של הליכה עם האצבעות.