Skip to main content

איפור לפורים: הדרכת איפור חתולה

סרטון המדגים את השלבים של איפור חתול . מתאים במיוחד לתחפושת חתולה לקראת פורים.
המאפרת ציירה דמות של פני חתול על הפנים של הילדה, כולל אוזניים מעל המצח, כך שאין צורך להוסיף לתחפושת אוזניים מעל הראש.