Skip to main content

איפור פנים - אוונגרד

סרטון המדגים איפור פנים  מעין מסכה מסביב לעיניים.

הצעות:

  • איפור פנים לקראת תחפושת בפורים.
  • איפור פנים לקראת הופעה ביתית של ריקוד שהמצאנו בעצמנו או למדנו. להזמין  בני משפחה חברים ושכנים - כל מי שהסכים להגיע ולהופיע לפניהם.
  • פינת איפור פנים במסיבת יום הולדת. מומלץ לחלק מספרים לארגון המתנה בתור.