Skip to main content

איפור פנים ליצן

סרטון המדגים איפור פנים ליצן.

הצעות:

  • איפור פנים לקראת תחפושת בפורים.
  • איפור פנים לקראת הופעה ביתית של ליצנות מצחיקה. ללמוד טריקים של להטוטנות או להכין הצגה משעשעת להתחפש לליצנים ולהופיע לפני בני משפחה חברים ושכנים - כל מי שהסכים להגיע.
  • פינת איפור פנים במסיבת יום הולדת. מומלץ לחלק מספרים לארגון המתנה בתור.