Skip to main content

הכנת מכות מצרים- כינים

  • הכנת כינים קטנות מצמר גפן, דבק וצבע שחור בהתאם :מגלגלים את הצמר גפן לארבעה חלקים , צובעים ומדביקים.
  • ניתן לצייר כינים ולגזור.
  • ניתן להכין מנייר טואלט באותו אופן כמו עם הצמר גפן.

מכות מצרים - כינים

הכנת הכינים הקטנות מתאימה למשחק חפש את מכות מצרים מסביב לשולחן ליל הסדר או כפעילות לקראת פסח.