Skip to main content

התנסות עם סיפורים ושירים לצורך התמודדות עם נושאים שונים

התנסות עם סיפורים ושירים, לצורך התמודדות עם נושאים שונים:

פחדים, ביטוי רגשי, כישורים חברתיים, התמודדות עם קנאת אחים, חיזוק הדימוי העצמי ועוד

 למן העת העתיקה ראו בספרות ושירה כבעלי איכות מרפאה. באמצעות קריאה ועבודה עם טקסטים ספרותיים נוצרת הרחקה מסויימת בין הילד ובעיותיו, פחדיו או משאלותיו. על פי רוב, לילד קל יותר להתייחס אל הדמות בטקסט מאשר לדבר על עצמו ישירות...

לכן, כשאתם מבחינים שילדכם מוטרד מנושא מסויים – אישי, רגשי, חברתי, משפחתי וכו', תוכלו לסייע לו באמצעות קריאת טקסט/ים שקשורים באופן כלשהו לבעייתו. הקשר הוא לאו דווקא ישיר, אחד לאחד, למשל: אם ילדכם מרכיב משקפיים וילדים לועגים לו, אין צורך לחפש ספר העוסק בנושא זה בדיוק אלא די לחפש טקסט העוסק בשונות כלשהי, כגון: "העפר המסכן"/עודד בורלא או "ילד אחר"/יאיר עמנואל.

אחרי שקוראים את הטקסט, מומלץ בראש ובראשונה לתת לילד להגיב עליו בחופשיות.

ניתן גם לשאול אותו שאלות כגון – איך הגיבור הרגיש? מדוע הגיב כפי שהגיב? איך הוא חושב ניתן היה לסייע לו? איזה עצה הוא יכול לתת לו? הילד יכול להתבטא בע"פ, בכתב או בציור, איך שהוא מרגיש נוח.

אפשרות נוספת הינה להפסיק את הקריאה בקטע משמעותי לפני סוף הטקסט ולתת לילד לחבר סוף משלו... (בע"פ או בכתב). רק לאחר ששומעים/קוראים את הסוף שהילד חיבר ומשוחחים עליו - ניתן להשלים את קריאת הטקסט המקורי.

כמה טיפים לפני סיום:

  • ניתן לעשות שימוש במגוון השירים, הסיפורים והספרים הקיימים כבר בביתכם (או בתי חברים או קרובים), או להשאיל מן הספריה המקומית. זהו פתרון חסכוני ואקולוגי יותר מאשר לרכוש בכל פעם את הספר המבוקש. (כמובן שכדאי מעת לעת גם לרכוש, אולם אין זה מחוייב המציאות.)
  • כדאי לבחור בטקסט שמתייחס לנושא ולילד עצמו באופן מכבד ובגובה העיניים. כמו-כן מומלץ לא לבחור בספרים דידקטיים מדי (כשתקראו אותם, תבינו בעצמכם מדוע הם מתאימים פחות...), המכתיבים לילד מתכונים של "עשה ואל תעשה" במקום לתת לו כלים להתמודד בעצמו ולמצוא פתרונות יצירתיים לנושא.