Skip to main content

יצירה לקיץ מצלחות נייר- שמש

יצירה לקיץ - שמש

 

סרטון בו הבת שלי מדגימה איך להכין  יצירה לקיץ שמש מצלחות נייר, בריסטול,מספרים,צבע ומכחול.

אפשר לחורר ולתלות כמו מובייל.

באותה הזדמנות , כאשר גוזרים את הבריסטול ניתן ללמוד על משולשים מסוגים שונים. בזמן שמניחים את המשולשים על הצלחת ניתן ללמוד על חלקי המשולש .

רעיון נחמד לקישוט הסוכה, לאו דוקא בצורת שמש אפשר לעשות באופן דומה צורה של פרח או ציור מנדלה לתליה כמובייל.