Skip to main content

יצירת משחק לחנוכה

יצירת חנוכיה למשחק לכבוד לחנוכה

בסרטון זה נראה איך להכין חנוכיה למשחק מחומרים שיש בבית. כזו שלא מדליקים בה אש, אבל אפשר "להדליק" איתה את הנרות במקביל להדלקת הנרות באותו היום.
זאת אומרת שבכל יום מימי החג משחילים קשים בהתאם למספר המתאים.

החומרים:

קיסמי אוזניים, קשי שתיה, חרוזים וקופסה מאורכת(קופסה של משחת שיניים או חבילת עפרונות).
לא לשכוח לבדוק את החרוזים לפני הקיבוע שלהם לקופסה. כך, שהחור שלהם מתאים לקיסם אוזניים- אם החור קטן מדי אפשר לקלף קצת מהצמר גפן, כדי שיכנס.

אחרי הטבילה של הקיסם בצבע, אפשר להשחיל אותו לתוך החרוז, כך שיעמוד כמו נר ואז מעל החרוז להשחיל קש בצבע המתאים לחרוז.

אפשר להעזר בילדים לצביעת גוונים נוספים של אש בעזרת קיסמי אוזניים, תרגול נהדר למוטוריקה עדינה!

בסיום המשחק, כדי שלא יתפזרו החלקים אני ממליצה להכניס את קיסמי האוזניים והקשיות לתוך הקופסה, עד להדלקת נרות הבאה.

חג שמח!

מיכל שמעון זיסר