Skip to main content

לומדים שברים עם לגו

רעיון להסבר נושא השברים עם לגו
 

דרך נפלאה להסביר את נושא השברים, עם משהו מוכר ואהוב. כלומדים משהו שיש לו משמעות בשבילך הלמידה היא כיפית ומסקרנת.