Skip to main content

למידת שפת הסימנים

למידת סימנים משפת הסימנים. אותיות האלף בית ומילים שימושיות.  ללמוד על הדרך בה חרשים מבינים את השומעים, חשיבות הצפיה בשפתיים בעת השיחה. פעילות קבוצתית לגילאים הגדולים יותר יכולה להיות תחרות איות בשפת הסימנים. ניתן לשחק במשחק שבו אומרים את המילה רק עם השפתיים והמשתתפים צריכים לנחש איזו מילה זו היתה, אם לא מנחשים מוסיפים תנועה בפנטומימה שחושבים שמתאימה. אפשר להשוות את התנועה בפנטומימה שאילתרנו לסימן המוסכם בשפת הסימנים לאותה מילה.